Om Rolf

«Ofte har jeg vært på reiser…»       –  2. Kor.11,26

Rolf

Jeg er forkynner.
…en snart utdødd rase…
…men siden Gud finnes og Jesus lever, en viktig rase…

Jeg er områdeleder på Innherred for Norsk Luthersk Misjonssamband,
Region Midt-Norge.

To heleide firmaer:
Namdal Brannvern og Namsvatn Padlesenter
(Se også linkene øverst på sida)

CV:
Reiseleder i Caminante – Travels, Events & Adventures
Områdeleder Innherred
Forkynner
Forsamlingsleder
Bibelskolelærer
Evangelist
Nærradioarbeider
Menighetssekretær og kirkeverge
Daglig leder Børgefjellsenteret AS
Hovedverneombud NLM
Verneombud Region Midt-Norge
Tillitsvalgt Region Midt-Norge
Brannmann og røykdykker i Brannvesenet Midt
Trailersjåfør

Statistikk:
En kone
Tre sønner
4 forhenværende hunder
Et bysamfunn med marsvin, også forhenværende
Forferdelige (gode) naboer
10 aligatorer
x antall elg, rev og kråkefugl

cropped-Rolf-svarthvitt.jpg

Legg igjen en kommentar